emergency-780313_960_720Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art.  3 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) .

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym Pracodawca ma obowiązek:

 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub   zbiorowym wypadku przy pracy,
 • powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku,
 • podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom,
 • sporządzić właściwą dokumentację powypadkową.

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:

 • pracownik służby bhp,
 • przedstawiciel pracowników.

Zespół powypadkowy od daty zgłoszenia wypadku ma 14 dni na stworzenie pełnej dokumentacji.

W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:

 • specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy,
 • przedstawiciel pracowników.

W ramach stworzenia dokumentacji powypadkowej Nasi Specjaliści przygotowują:

 • ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku,
 • dokumentację zawierającą wyjaśnienia od poszkodowanego oraz świadków wypadku,
 • określenie przyczyn wypadku,
 • protokół powypadkowy,
 • kartę wypadku,
 • opracowanie statystycznej karty wypadku do GUS,
 • wnioski o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy

przez

INTERNET!

ZOBACZ >