GAŚNICE

O nasKontakt

Zadzwoń do nas

730 150 980
biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Zapraszamy do biura

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

GAŚNICE SPRZEDAŻ, LEGALIZACJA, PRZEGLĄD I REMONT

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

§31, §32 oraz §33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stanowią:
§ 31. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzgadnia z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.
§ 32.
1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.

2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:
A — materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
B — cieczy i materiałów stałych topiących się;
C — gazów;
D — metali;
F — tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

Nasza firma oferuje Państwu pełną i profesjonalną obsługę z zakresu branży przeciwpożarowej: wykonujemy legalizację gaśnic, sprzedaż gaśnic, remonty gaśnic, przeglądy gaśnic samochodowych. Wyroby przez nas oferowane są produkowane przez renomowane polskie firmy, charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi oraz wysoką jakością wykonawstwa i niezawodnością działania. Wszystkie produkty posiadają wymagane certyfikaty.

 

Świadczymy usługi:

• sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego
• okresowe przeglądy gaśnic (legalizacja gaśnic)
• okresowe remonty gaśnic ( według zaleceń producentów gaśnic i PN )
• sprzedaż i montaż oznaczeń ewakuacyjnych wg PN-92/N-01256/02

 

Zapewniamy krótkie terminy realizacji, sprawne i bezkolizyjne prowadzenie prac, a także własny transport. W przypadku podpisania umowy o konserwację, legalizację gaśnic i sprzętu p.poż. przejmujemy odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów przeglądów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

PRZEGLĄD GAŚNIC

Czynności serwisowe :

Typ gaśnicy
1.Gaśnica proszkowa GP 1X K ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i drożność dyszy,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
2. Gaśnica proszkowa GP 1X K BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i drożność dyszy,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
3. Gaśnica proszkowa GP-2X ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i drożność dyszy,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
4. Gaśnica proszkowa GP-2X BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i drożność dyszy,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
5. Gaśnica proszkowa GP-4X ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i wężyk z prądownicą,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
6. Gaśnica proszkowa GP-6X BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i wężyk z prądownicą,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
7. Gaśnica proszkowa GP-6X ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i wężyk z prądownicą,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
8. Gaśnica proszkowa GP-6X/E ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i wężyk z prądownicą,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
9. Gaśnica proszkowa GP-9X ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i wężyk z prądownicą,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
10. Gaśnica proszkowa GP-9X BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i wężyk z prądownicą,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
11. Gaśnica proszkowa GP 1 Z BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i drożność dyszy,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
12. Gaśnica proszkowa GP 1 Z ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i drożność dyszy,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
13. Gaśnica proszkowa GP-2 Z ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • sprawdzono głowicę i drożność dyszy,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
14. Gaśnica proszkowa GP-6 Z ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • odkręcono wężyk z zaworem odcinającym i nakrętkę głowicy,
 • wyjęto głowicę i wykręcono nabój z dwutlenkiem węgla,
 • zważono nabój (maksymalna dopuszczalna różnica masy do 5%),
 • sprawdzono i oczyszczono rurkę syfonową z zaburzaczem,
 • wyjęto zawleczkę zbijaka, sprawdzono skok i stan przebijaka,
 • założono zawleczkę zbijaka, wkręcono nabój do głowicy,
 • sprawdzono uszczelki pod głowicą, dokręcono nakrętki mocujące głowicę,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
15. Gaśnica proszkowa GP-6 Z BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • odkręcono wężyk z zaworem odcinającym i nakrętkę głowicy,
 • wyjęto głowicę i wykręcono nabój z dwutlenkiem węgla,
 • zważono nabój (maksymalna dopuszczalna różnica masy do 5%),
 • sprawdzono i oczyszczono rurkę syfonową z zaburzaczem,
 • wyjęto zawleczkę zbijaka, sprawdzono skok i stan przebijaka,
 • założono zawleczkę zbijaka, wkręcono nabój do głowicy,
 • sprawdzono uszczelki pod głowicą, dokręcono nakrętki mocujące głowicę,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
16. Gaśnica proszkowa GP-12 Z ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • odkręcono wężyk z zaworem odcinającym i nakrętkę głowicy,
 • wyjęto głowicę i wykręcono nabój z dwutlenkiem węgla,
 • zważono nabój (maksymalna dopuszczalna różnica masy do 5%),
 • sprawdzono i oczyszczono rurkę syfonową z zaburzaczem,
 • wyjęto zawleczkę zbijaka, sprawdzono skok i stan przebijaka,
 • założono zawleczkę zbijaka, wkręcono nabój do głowicy,
 • sprawdzono uszczelki pod głowicą, dokręcono nakrętki mocujące głowicę,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
17. Gaśnica proszkowa GP-12 Z BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • odkręcono wężyk z zaworem odcinającym i nakrętkę głowicy,
 • wyjęto głowicę i wykręcono nabój z dwutlenkiem węgla,
 • zważono nabój (maksymalna dopuszczalna różnica masy do 5%),
 • sprawdzono i oczyszczono rurkę syfonową z zaburzaczem,
 • wyjęto zawleczkę zbijaka, sprawdzono skok i stan przebijaka,
 • założono zawleczkę zbijaka, wkręcono nabój do głowicy,
 • sprawdzono uszczelki pod głowicą, dokręcono nakrętki mocujące głowicę,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
18. Gaśnica śniegowa GS-2X

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • zważono gaśnicę (ubytek masy CO2 nie przekracza 5%),
 • sprawdzono stan techniczny, drożność tuby, uchwytu i przewodów wyrzutowych,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • przeprowadzono badanie UDT zbiornika,
 • napełniono gaśnicę dwutlenkiem węgla,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy z zaworem,
 • uzbrojono gaśnicę przez założenie zawleczki, plomby, uszczelki i tuby,
 • zakonserwowano gaśnicę,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
19. Gasnica śniegowa GS-5X

Przegląd i konserwacja:

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • zważono gaśnicę (ubytek masy CO2 nie przekracza 5%),
 • sprawdzono stan techniczny, drożność tuby, uchwytu i przewodów wyrzutowych,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa:

 • przeprowadzono badanie UDT zbiornika,
 • napełniono gaśnicę dwutlenkiem węgla,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy z zaworem,
 • uzbrojono gaśnicę przez założenie zawleczki, plomby, uszczelki i tuby,
 • zakonserwowano gaśnicę,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
20. Gaśnica śniegowa GS-5X E

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • zważono gaśnicę (ubytek masy CO2 nie przekracza 5%),
 • sprawdzono stan techniczny, drożność tuby, uchwytu i przewodów wyrzutowych,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • przeprowadzono badanie UDT zbiornika,
 • napełniono gaśnicę dwutlenkiem węgla,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy z zaworem,
 • uzbrojono gaśnicę przez założenie zawleczki, plomby, uszczelki i tuby,
 • zakonserwowano gaśnicę,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
21. Gaśnica pianowa GWF-3X-ABF

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • sprawdzono głowicę i drożność dyszy,
 • sprawdzono ciśnienie wewnątrz zbiornika i pracę manometru (1,5 MPa),
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wypuszczono azot z wykręceniem głowicy ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik z roztworu środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym roztworem środka gaśniczego,
 • wkręcono głowicę do zbiornika,
 • napełniono gaśnicę azotem, założono zawleczki i plomby,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
22. Gaśnica przewoźna proszkowa AP-25 Z BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • sprawdzono czytelność tabliczki znamionowej, etykiety oraz kontrolki,
 • sprawdzono stan techniczny, drożność węża i prądownicy,
 • oględziny plomb, sprawdzono zamocowania zbiornika na wózku,
 • sprawdzenie ciśnienia w butli azotowej przy pomocy manometru kontrolnego,
 • naklejono właściwą kontrolkę z terminem następnego przeglądu.

Naprawa :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • odprężono zbiornik agregatu za pomocą dźwigni zaworu bezpieczeństwa,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • wykręcono butlę azotową – legalizacja i ładowanie,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • sprawdzono stan techniczny wózka agregatu,
 • wkręcono kompletną głowicę do zbiornika,
 • przykręcono wąż z zaworem odcinającym,
 • założono plomby, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
23. Gaśnica przewoźna proszkowa AP-25 Z ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • sprawdzono czytelność tabliczki znamionowej, etykiety oraz kontrolki,
 • sprawdzono stan techniczny, drożność węża i prądownicy,
 • oględziny plomb, sprawdzono zamocowania zbiornika na wózku,
 • sprawdzenie ciśnienia w butli azotowej przy pomocy manometru kontrolnego,
 • naklejono właściwą kontrolkę z terminem następnego przeglądu.

Naprawa :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • odprężono zbiornik agregatu za pomocą dźwigni zaworu bezpieczeństwa,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • wykręcono butlę azotową – legalizacja i ładowanie,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • sprawdzono stan techniczny wózka agregatu,
 • wkręcono kompletną głowicę do zbiornika,
 • przykręcono wąż z zaworem odcinającym,
 • założono plomby, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
24. Gaśnica przewoźna proszkowa AP-25 Z/E ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • sprawdzono czytelność tabliczki znamionowej, etykiety oraz kontrolki,
 • sprawdzono stan techniczny, drożność węża i prądownicy,
 • oględziny plomb, sprawdzono zamocowania zbiornika na wózku,
 • sprawdzenie ciśnienia w butli azotowej przy pomocy manometru kontrolnego,
 • naklejono właściwą kontrolkę z terminem następnego przeglądu.

Naprawa :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • odprężono zbiornik agregatu za pomocą dźwigni zaworu bezpieczeństwa,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • wykręcono butlę azotową – legalizacja i ładowanie,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • sprawdzono stan techniczny wózka agregatu,
 • wkręcono kompletną głowicę do zbiornika,
 • przykręcono wąż z zaworem odcinającym,
 • założono plomby, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
25. Gaśnica przewoźna proszkowa AP-50 Z BC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • sprawdzono czytelność tabliczki znamionowej, etykiety oraz kontrolki,
 • sprawdzono stan techniczny, drożność węża i prądownicy,
 • oględziny plomb, sprawdzono zamocowania zbiornika na wózku,
 • sprawdzenie ciśnienia w butli azotowej przy pomocy manometru kontrolnego,
 • naklejono właściwą kontrolkę z terminem następnego przeglądu.

Naprawa :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • odprężono zbiornik agregatu za pomocą dźwigni zaworu bezpieczeństwa,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • wykręcono butlę azotową – legalizacja i ładowanie,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • sprawdzono stan techniczny wózka agregatu,
 • wkręcono kompletną głowicę do zbiornika,
 • przykręcono wąż z zaworem odcinającym,
 • założono plomby, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
26. Gaśnica przewoźna proszkowa AP-50 Z ABC

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • sprawdzono czytelność tabliczki znamionowej, etykiety oraz kontrolki,
 • sprawdzono stan techniczny, drożność węża i prądownicy,
 • oględziny plomb, sprawdzono zamocowania zbiornika na wózku,
 • sprawdzenie ciśnienia w butli azotowej przy pomocy manometru kontrolnego,
 • naklejono właściwą kontrolkę z terminem następnego przeglądu.

Naprawa :

 • sprawdzono posiadanie paszportu,
 • sprawdzono ważność legalizacji zbiornika gaśnicy przewoźnej i butli azotowej,
 • oględziny zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • odprężono zbiornik agregatu za pomocą dźwigni zaworu bezpieczeństwa,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • wykręcono butlę azotową – legalizacja i ładowanie,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • sprawdzono stan techniczny wózka agregatu,
 • wkręcono kompletną głowicę do zbiornika,
 • przykręcono wąż z zaworem odcinającym,
 • założono plomby, naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
27. Urządzenie gaszące układy elektryczne UGS-2X

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika w oznaczeniach trwałych,
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • zważono gaśnicę (ubytek masy CO2 nie przekracza 5%),
 • sprawdzono stan techniczny, drożność tuby, uchwytu i przewodów wyrzutowych,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • przeprowadzono badanie UDT zbiornika,
 • napełniono gaśnicę dwutlenkiem węgla,
 • sprawdzono szczelność gaśnicy z zaworem,
 • uzbrojono gaśnicę przez założenie zawleczki, plomby, uszczelki i tuby,
 • zakonserwowano gaśnicę,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
28. Urządzenie gaszące metale UGM-6Z D

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • odkręcono wężyk z zaworem odcinającym i nakrętkę głowicy,
 • wyjęto głowicę i wykręcono nabój z dwutlenkiem węgla,
 • zważono nabój (maksymalna dopuszczalna różnica masy do 5%),
 • sprawdzono i oczyszczono rurkę syfonową z zaburzaczem,
 • wyjęto zawleczkę zbijaka, sprawdzono skok i stan przebijaka,
 • założono zawleczkę zbijaka, wkręcono nabój do głowicy,
 • sprawdzono uszczelki pod głowicą, dokręcono nakrętki mocujące głowicę,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
29. Urządzenie gaszące metale UGM-12Z D

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • odkręcono wężyk z zaworem odcinającym i nakrętkę głowicy,
 • wyjęto głowicę i wykręcono nabój z dwutlenkiem węgla,
 • zważono nabój (maksymalna dopuszczalna różnica masy do 5%),
 • sprawdzono i oczyszczono rurkę syfonową z zaburzaczem,
 • wyjęto zawleczkę zbijaka, sprawdzono skok i stan przebijaka,
 • założono zawleczkę zbijaka, wkręcono nabój do głowicy,
 • sprawdzono uszczelki pod głowicą, dokręcono nakrętki mocujące głowicę,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.
30. Urządzenie pianowe UWP 9 Z/L

Przegląd i konserwacja :

 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części),
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
 • obrócono kilkakrotnie gaśnicę w celu spulchnienia proszku,
 • odkręcono wężyk z zaworem odcinającym i nakrętkę głowicy,
 • wyjęto głowicę i wykręcono nabój z dwutlenkiem węgla,
 • zważono nabój (maksymalna dopuszczalna różnica masy do 5%),
 • sprawdzono i oczyszczono rurkę syfonową z zaburzaczem,
 • wyjęto zawleczkę zbijaka, sprawdzono skok i stan przebijaka,
 • założono zawleczkę zbijaka, wkręcono nabój do głowicy,
 • sprawdzono uszczelki pod głowicą, dokręcono nakrętki mocujące głowicę,
 • sprawdzono etykietę z wymianą kontrolki z datą następnego przeglądu.

Naprawa :

 • wykręcono głowicę ze zbiornika,
 • opróżniono zbiornik ze środka gaśniczego,
 • sprawdzono i wyczyszczono kompletną głowicę,
 • wykręcono, sprawdzono nabój CO2,
 • wymieniono wszystkie uszczelnienia głowicy na nowe,
 • przygotowano zbiornik zgodnie z warunkami WKN 5/98/99/00/02/03/06/07 ,
 • napełniono zbiornik właściwym środkiem gaśniczym,
 • wkręcono głowicę do zbiornika, założono zawleczki i plomby,
 • naklejono właściwą etykietę i kontrolkę.

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

Nasze usługi

Zapraszamy państwa do kontaktu i skorzystania z naszych usług – działamy jednorazowo, ale również zajmujemy się stałą obsługą firm – w takiej sytuacji audyt BHP jest dla klientów bezpłatny. Cena w przypadku pojedynczych działań ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozmiaru działań oraz potrzeb każdego z państwa. Zapewniamy profesjonalizm oraz sprawne wykonywanie zadań.

Instalacja Przejść i przepustów pożarowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być…

Wypadek przy pracy

Oby taka konieczność nie wystąpiła, ale jeżeli już zdarzyło się nieszczęście warto zwiększyć swoje szanse na wyjście…

Przeglądy SPP

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wykwalifikowany…

Ocena ryzyka zawodowego

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane…

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej…

Oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, konserwacji i serwis istniejących systemów oświetleń…

Zarządzanie kryzysowe w szkole

Zakres działań w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w szkole, bezpieczeństwo…

Systemy DSO

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i …

Hydranty

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbioru budynków…

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym…

Gaśnice

Wykonujemy legalizację gaśnic, sprzedaż gaśnic, remonty gaśnic, przeglądy gaśnic samochodowych…

Systemy oddymiania

Instalacji pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania, konserwacji i serwis pogwarancyjny…

Kontakt

Telefon

730 150 980

Email

biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Adres

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ