INNE PRZEGLĄDY

O nasKontakt

Zadzwoń do nas

730 150 980
biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Zapraszamy do biura

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

INNE PRZEGLĄDY

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

PRZEGLĄD DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

CZYNNOŚCI OKRESOWE

Przegląd okresowy wykonywany co 12 m-cy

Czynności sprawdzające

 • Sprawdzenie czytelności oznaczenia drzwi oraz odnotowanie informacji w protokole z przeglądu (nazwa firmy, oznaczenie typu drzwi, odporność ogniowa, numer aprobaty technicznej, numer certyfikatu, rok produkcji).
 • Sprawdzenie prawidłowości samo zamykania – wyposażenie w samozamykacz zgodny z norma ( otwarcie drzwi, zamkniecie z kąta 30 stopni).
 • Sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych Ocena działania wszystkich elementów.
 • Oględziny zewnętrzne płyty drzwi i ościeżnicy (sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, sprawdzenie powłoki lakierniczej czy nie ma ognisk korozji, w przypadku poluzowanych materiałów izolacyjnych- zamkniecie przeciwpożarowe nie spełni swojej funkcji).
 • Kontrola odległości pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą.
 • Kontrola okuć pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania Kontrola zamka pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania Kontrola zamocowania zawiasów w części skrzydłowej i ościeżnicowej Sprawdzenie przeszklenia: jego osadzenia, uszczerbki szyb, oznaczenia.
 • Sprawdzenie osadzenia ościeżnicy ościeżnica musi być na stale zakotwiona do ściany, podczas otwierania i zamykania skrzydła należy obserwować czy ościeżnica w żaden sposób nie pracuje).
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (wytyczne zawarte w aprobacie technicznej lub DTR).
 • Sprawdzenie działania uszczelki opadającej, stopień zużycia, (występuje w drzwiach dymoszczelnych) Sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi (w przypadku kiedy budynek wyposażony jest w system wentylacji pożarowej wykonuje sie dodatkowy pomiar tej siły w trakcie działania systemu).
 • Sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy (uszkodzenia, stopień zużycia, ubytki, szczelność, amortyzacja, ścieralność).
 • Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i ich połączeń.
 • Sprawdzenie centrali sterującej i urządzeń powiązanych.

Sporządzenie protokółu przeglądu serwisowego.

 

PRZEGLĄD BRAM P-POŻ

 • Sprawdzenie czytelności oznaczenia bramy przeciwpożarowej (nazwa producenta, oznaczenie typu bramy, klasa odporności ogniowej, numer aprobaty technicznej, numer certyfikatu, rok produkcji).
 • Sprawdzenie czystości obszaru w obrębie działania bramy przeciwpożarowej (sprawdzenie czy w polu działania bramy przeciwpożarowej nie znajdują sie przedmioty mogące zakłócić działanie bramy p-poz.).
 • Sprawdzenie zgodności urządzeń z
 • Sprawdzenie funkcjonowania bramy TEST (zwolnienie elektrozaczepu, lub ręczne otwarcie).
 • Sprawdzenie funkcjonowania bramy ALARM (wywołanie alarmu w centrali zamknięć. ogniowych lub ssp).
 • Gruntowne sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich podzespołów (w szczególności zespołu walu sprężynowego i zabezpieczeń na zerwanie linek i pęknięcia sprężyn).
 • Oględziny zewnętrzne płyty bramy (sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, sprawdzenie powłoki lakierniczej czy nie ma ognisk korozji, w przypadku poluzowanych materiałów izolacyjnych zamkniecie przeciwpożarowe nie spełni swojej funkcji).
 • Sprawdzenie wszystkich połączeń złącznych (śrubowe, spawane, nitowane, ).
 • Sprawdzenie położenia i stanu profili usztywniających płaszcz.
 • Kontrola stanu zamocowania osłon (Ruchome osłony mogą spowodować blokowanie sie skrzydła podczas zamykania/otwierania).
 • Kontrola rolek jezdnych (Sprawdzić, czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy obracają sie).
 • Sporządzenie protokółu przeglądu serwisowego (Protokół zawiera informacje techniczne dotyczące bram p-poz. oraz informacje czy bramy są sprawne czy nie).

PRZEGLĄD PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

 • Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia.
 • Sprawdzenie wizualne stanu technicznego wyłącznika prądu.
 • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej czy zadziałanie wyłącznika ppoż. prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika.
 • Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. ).
 • Sporządzenie protokołu pokontrolnego zawierającego: typ, oraz parametry wyłącznika; umiejscowienie wyłącznika; oraz przycisku wyłączającego; datę badania; osoby wykonujące badania, oraz określić ,czy wyłącznik zadziałał prawidłowo.

 

PRZEGLĄD TRYSKACZÓWKI

w oparciu o normę PN-EN 12845

 1. Wykonanie testu pompy ze zdjęciem charakterystyk pracy agregatu.
 2. Wykonanie okresowego przeglądu eksploatacyjnego silnika napędowego
 • sprawdzenie monitoringu pracy pompy na pompowni,
 • sprawdzenie rozdzielni zasilających pompę pożarową,
 • regulacja dławic pompy pożarowej
 • test wszystkich możliwych wariantów startu pompy pożarowej,
 • sprawdzenie okablowania przy pompie pożarowej,
 • regulacja zaworów silnika.
 • wykonanie testu obciążenia 150%,
 1. Czyszczenie elementów silnika pompy pożarowej.
 • wytarcie z kurzu, oleju z całego silnika.
 1. Sprawdzenie przyłącza dla Straży Pożarnej:
 • sprawdzenie widoczności, oznakowania, dostępności,
 • sprawdzenie nasad
 • sprawdzenie kompletności korków i pokrywek,
 • sprawdzenie stanu uszczelek
 • sprawdzenie zaworu spustowego
 • sprawdzenie zadziałania klapy przyłącza dla Straży Pożarnej

Zbiornik pożarowy

 1. Sprawdzenie zbiornika pożarowego:
 • oględziny zewnętrzne zbiornika,
 • sprawdzenie konstrukcji nośnej, drabin pomostów komunikacyjnych,
 • sprawdzenie opasek i rusztów,
 • sprawdzenie powierzchni malowania.
 • Sprawdzenie zaworów sterujących. 

 

PRZEGLĄD GAZEX

 • Sprawdzenie poprawności działania detektorów na stopniu 1 i 2 wraz z wysterowaniami wentylacji.
 • Przewietrzającej systemu detekcji gazu GAZEX.
 • Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji optycznej systemu detekcji gazu GAZEX.
 • Sprawdzanie stanu połączeń okablowania oraz bezpieczników w systemie detekcji gazu GAZEX.
 • Przeprowadzanie czyszczenia detektorów gazu GAZEX.
 • Przeprowadzenie kalibracji detektorów gazu GAZEX wymaganego raz na 2 lata (data ostatniej kalibracji.

oraz inne niezbędne czynności zapewniające prawidłową pracę systemu.

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

Nasze usługi

Zapraszamy państwa do kontaktu i skorzystania z naszych usług – działamy jednorazowo, ale również zajmujemy się stałą obsługą firm – w takiej sytuacji audyt BHP jest dla klientów bezpłatny. Cena w przypadku pojedynczych działań ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozmiaru działań oraz potrzeb każdego z państwa. Zapewniamy profesjonalizm oraz sprawne wykonywanie zadań.

Instalacja Przejść i przepustów pożarowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być…

Wypadek przy pracy

Oby taka konieczność nie wystąpiła, ale jeżeli już zdarzyło się nieszczęście warto zwiększyć swoje szanse na wyjście…

Przeglądy SPP

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wykwalifikowany…

Ocena ryzyka zawodowego

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane…

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej…

Oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, konserwacji i serwis istniejących systemów oświetleń…

Zarządzanie kryzysowe w szkole

Zakres działań w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w szkole, bezpieczeństwo…

Systemy DSO

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i …

Hydranty

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbioru budynków…

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym…

Gaśnice

Wykonujemy legalizację gaśnic, sprzedaż gaśnic, remonty gaśnic, przeglądy gaśnic samochodowych…

Systemy oddymiania

Instalacji pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania, konserwacji i serwis pogwarancyjny…

Kontakt

Telefon

730 150 980

Email

biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Adres

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ