SYSTEMY ODDYMIANIA

O nasKontakt

Zadzwoń do nas

730 150 980
biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Zapraszamy do biura

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

KONSERWACJA, PRZEGLĄDY I MONTAŻ PNEUMATYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

Oddymianie klatek schodowych – przepisy prawne

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w szczególności &264 pkt 3
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w szczególności &3 pkt 3
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku (data wejścia w życie 01.01.2018 roku) w szczególności & 207 oraz & 242 ust. 3 i 4 oraz &245
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony p-poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Pierwszy z wymienionych dokumentów narzuca konieczność stosowania rozwiązań, które zapewnią bezpieczną ewakuację oraz umożliwią działanie ekipom ratowniczym, a także pozwolą przetrwać osobom znajdującym się w budynku, podczas wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Drugi akt jest bardziej precyzyjny i wylicza techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, na które składają się m.in. urządzenia lub inne rozwiązania, które służą do zapobiegania zadymieniu lub usuwaniu dymu z miejsc przeznaczonych do ewakuacji. Jakie budynki powinny mieć klatkę schodową wyposażoną w systemy oddymiające?
• Niskie, które zawierają strefę pożarową ZL II,
• Średniowysokie, ze strefą pożarową ZL I, II, III lub V.
Bardziej skomplikowana jest sytuacja budynków wysokich i wysokościowych, gdzie w zależności od sytuacji należy zastosować jedną lub dwie klatki schodowe oddzielone przedsionkami przeciwpożarowymi.

Oddymianie klatek schodowych – tylko w nowych budynkach

Mówiąc o systemach oddymiania, często odnosi się do nowo powstających budynków, jednak i obecnie istniejące powinny zawierać rozwiązania zgodne z przepisami. Jeżeli nie spełniają nakładanych norm, muszą zostać poddane stosownym modyfikacjom. W każdym budynku należy zapewnić możliwość sprawnego oddalenia się z miejsca zagrożenia oraz zabezpieczenie klatki schodowej. Główna funkcja, jaką spełniają urządzenia zapobiegające zadymieniu to ochrona dróg ewakuacyjnych, a te powinny być drożne we wszystkich budowlach.
Składniki systemów oddymiania klatek schodowych

Klapy dymowe

Klapy dymowe to urządzenia, które łączą w sobie szereg różnych funkcji (których podstawowa wiąże się naturalnie z ich nazwą). Niemal każdy przedstawiciel tej grupy odgrywa również rolę świetlika dachowego. Wszystko dzięki temu, że powierzchnia górna pokryta jest przepuszczającą warstwą (wykonaną najczęściej z akrylu lub poliwęglanu). To pozwala rozjaśnić wnętrze klatki schodowej i zmniejszyć potrzebę korzystania ze sztucznego oświetlenia. W określonych przypadkach funkcję klap dymowych mogą spełniać również wyłazy dachowe. Jednak w tym miejscu najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Okna oddymiające

Okna dymowe różnią się od klap przede wszystkim konstrukcją. W zależności od rodzaju mogą być stosowane na stromych dachach lub na ścianach. Pełnią one funkcję zwykłych okien, podczas zagrożenia pożarowego automatycznie się uchylają, pozwalając szkodliwym substancjom na ulotnienie się na zewnątrz. Czy warto zdecydować się na nie, zamiast na klapy dymowe? Wszystko zależy tak naprawdę od specyfiki budynku oraz konkretnych potrzeb. Klapy mogą być bardziej uniwersalne oraz pełnić funkcję świetlików czy wyłazów, natomiast dużą zaletą okien jest wspomniana możliwość umieszczania na powierzchniach o dużym nachyleniu. Obydwa urządzenia da się podłączyć do instalacji przeciwpożarowych, które służą do automatycznego uruchamiania siłowników odpowiedzialnych za otwieranie i zamykanie klap i okien oddymiających.

Czujniki oraz instalacje elektryczne

Aby oddymianie przebiegało sprawnie i możliwe było zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, potrzebny jest kompleksowy system, który wykryje zagrożenie i uruchomi urządzenia umożliwiające sprawną akcję ratowniczą. Podstawę stanowią tu czujniki, które mają za zadanie przekazać informację o pojawieniu się dymu lub innych szkodliwych substancji. Zostaje ona przeanalizowana i przesłana do centrali, a następnie do odpowiednich urządzeń oddymiających, które otwierają się po to, by pozbyć się nadmiaru niebezpiecznych gazów. Wentylacja klatek schodowych to w końcu klucz do sprawnej ewakuacji budynku.

Świadczymy usługi z zakresu:

 • projektu wykonawczego pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych,
 • instalacji pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania,
 • opracowania dokumentacji powykonawczej pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania,
 • konserwacji i serwisu istniejących pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania,
 • przebudowy i rozbudowy istniejących pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania.

 

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.
Po zakończonej usłudze zapewniamy szkolenie dla pracowników oraz profesjonalny serwis pogwarancyjny zakończony protokołem przeglądu oraz wpis do książki eksploatacji urządzenia.

PRZEGLĄD SYSTEMU ODDYMIANIA

Czynności serwisowe :
 • Sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji/dzienniku pracy systemu (jeżeli brak założyć taka książkę).
 • Przeprowadzić wywiad z obsługą systemu w celu odnotowania uwag dotyczących pracy.
 • Dokonać optycznej kontroli stanu urządzeń pod względem uszkodzeń.
 • Dokonać optycznej kontroli stanu połączeń.
 • Dokonać optycznej kontroli miejsca montażu klap oddymiających pod względem możliwości wystąpienia uszkodzeń mechanicznych w trakcie otwarcia alarmowego.
 • Dokonać ręcznego otwarcia klap z przycisku.
 • Dokonać ręcznego zamknięcia klap z przycisku.
 • Dokonać alarmowego uruchomienia klap oddymiających z punktowych czujek.
 • Dokonać alarmowego uruchomienia klap oddymiających z Ręcznych Przycisków.
 • Dokonano alarmowego uruchomienia klap oddymiających z centrali.
 • Sprawdzić zdolność systemu do działania w momencie zaniku zasilania.
 • Sprawdzono stan uszczelek, siłowników oraz uchwytów siłowników po wyzwoleniu.
 • Sprawdzić stan oraz przesmarowanie okuć.
 • Dokonać sprawdzenia systemu pod względem reakcji na pojawiające się.
 • Sprawdzić stan akumulatorów zasilania.
 • Dokonać wpisu w książce eksploatacji.

Przeprowadzić wszystkie inne kontrole i próby zalecone przez wykonawcę, dostawce lub producenta

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

Nasze usługi

Zapraszamy państwa do kontaktu i skorzystania z naszych usług – działamy jednorazowo, ale również zajmujemy się stałą obsługą firm – w takiej sytuacji audyt BHP jest dla klientów bezpłatny. Cena w przypadku pojedynczych działań ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozmiaru działań oraz potrzeb każdego z państwa. Zapewniamy profesjonalizm oraz sprawne wykonywanie zadań.

Instalacja Przejść i przepustów pożarowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być…

Wypadek przy pracy

Oby taka konieczność nie wystąpiła, ale jeżeli już zdarzyło się nieszczęście warto zwiększyć swoje szanse na wyjście…

Przeglądy SPP

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wykwalifikowany…

Ocena ryzyka zawodowego

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane…

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej…

Oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, konserwacji i serwis istniejących systemów oświetleń…

Zarządzanie kryzysowe w szkole

Zakres działań w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w szkole, bezpieczeństwo…

Systemy DSO

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i …

Hydranty

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbioru budynków…

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym…

Gaśnice

Wykonujemy legalizację gaśnic, sprzedaż gaśnic, remonty gaśnic, przeglądy gaśnic samochodowych…

Systemy oddymiania

Instalacji pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania, konserwacji i serwis pogwarancyjny…

Kontakt

Telefon

730 150 980

Email

biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Adres

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ