Zarządzanie kryzysowe w szkole

O nasKontakt

Zadzwoń do nas

730 150 980
biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Zapraszamy do biura

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

ZAKRES DZIAŁAŃ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W SZKOLE

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Kryzys

zapobieganie,
przygotowanie,
reagowanie kryzysowe,
odbudowa.

2. Regulacje Prawne dotyczące Zarządzania Kryzysowego.

3. Rodzaje zagrożeń którymi zajmuje się Zarządzanie Kryzysowe i metody ich badania.

metodologia analizy zagrożeń metodą analizy ryzyka,
analiza SWOT.

4. Metoda Burzy mózgów( Storm Braining) z wykorzystaniem diagramu Ichikawy.

5. Metody matrycowe.

6. Przykładowa siatka zagrożeń odnosząca się do bezpieczeństwa gmachów administracji państwowej.

Zadania uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa.

7. Ogólny podział stresorów.

8. Sytuacji zagrożenia reakcja kryzysowa przebiega w czterech fazach.

9. Najczęściej występujące reakcje zbiorowe w sytuacjach kryzysowych.

10. Przykładowe wskazania w postępowaniu z tłumem w przypadku paniki.

11. Podstawowe elementy pierwszej pomocy psychologicznej na miejscu zdarzenia.

12. Podstawowe dyrektywy dla osób koordynujących zarządzaniem kryzysowym na miejscu zdarzenia.

13. Plan Zarządzani Kryzysowego.

14. Konstruowanie procedur.

15. Procedura postępowania w razie incydentu bombowego.

16. Procedura postępowania w razie choroby zakaźnej w szkole.

17. Procedura postępowania w razie zagrożenia środkami toksycznymi.

18. Przykłady innych procedury szczegółowych opracowane dla potrzeb placówek oświatowych.

19. Zasady współpracy ze służbami – komunikaty i zgłoszenia alarmowe.

20. Studium Przypadków – Omówienie przykładów sytuacji kryzysowych w szkole.

21. Przykłady zdarzeń w Europejskich placówkach oświatowych

TEMAT SZKOLENIA – BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W PLACÓWKACH SZKOLNYCH

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Podstawy prawne w ochronie przeciwpożarowej.
2. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.

Rozdział 1 Przepisy ogólne.
Rozdział 2 Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu.
Rozdział 3 Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
Rozdział 4 Działanie ratownicze.
Rozdział 5 Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych.
Rozdział 6 Świadczenia rzeczowe i finansowe.
Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.

Rozdział 1 Przepisy ogólne.
Rozdział 2 Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Rozdział 3 Materiały niebezpieczne pożarowo.
Rozdział 4 Ewakuacja.
Rozdział 5 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
Rozdział 6 Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów, sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnic.
Rozdział 7 Instalacje i urządzenia techniczne.
Rozdział 8 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem.
Rozdział 9 Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów.
Rozdział 10 Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.

DZIAŁ VI Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1 Zasady ogólne.
Rozdział 2 Odporność pożarowa budynków.
Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.
Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne.
Rozdział 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
Rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji.
Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Rozdział 8 Wymagania przeciwpożarowe dla garaży.
Rozdział 9 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich.

Kontakt

Telefon

730 150 980

Email

biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Adres

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

Nasze usługi

Zapraszamy państwa do kontaktu i skorzystania z naszych usług – działamy jednorazowo, ale również zajmujemy się stałą obsługą firm – w takiej sytuacji audyt BHP jest dla klientów bezpłatny. Cena w przypadku pojedynczych działań ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozmiaru działań oraz potrzeb każdego z państwa. Zapewniamy profesjonalizm oraz sprawne wykonywanie zadań.

Instalacja Przejść i przepustów pożarowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być…

Wypadek przy pracy

Oby taka konieczność nie wystąpiła, ale jeżeli już zdarzyło się nieszczęście warto zwiększyć swoje szanse na wyjście…

Przeglądy SPP

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wykwalifikowany…

Ocena ryzyka zawodowego

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane…

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej…

Oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, konserwacji i serwis istniejących systemów oświetleń…

Zarządzanie kryzysowe w szkole

Zakres działań w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w szkole, bezpieczeństwo…

Systemy DSO

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i …

Hydranty

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbioru budynków…

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym…

Gaśnice

Wykonujemy legalizację gaśnic, sprzedaż gaśnic, remonty gaśnic, przeglądy gaśnic samochodowych…

Systemy oddymiania

Instalacji pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania, konserwacji i serwis pogwarancyjny…

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ