man-318584_960_720Zgodnie z art.226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Co to jest ryzyko zawodowe?

Możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu jej wykonywania. Ocena jest wynikiem analizy ryzyka i wyznaczenia jego dopuszczalności.

Kto może dokonać oceny ryzyka zawodowego i zagrożenia?

W przedsiębiorstwach zatrudniających do 10 pracowników ocenę ryzyka zawodowego może wykonać sam przedsiębiorca,jeśli wykonuje zadania służby BHP i jest zorientowany w technologii wykonywanych prac lub specjaliści spoza zakładu.

W małych przedsiębiorstwach:
– pracownik służby BHP
– pracownik wykonujący inną pracę, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby
BHP
– specjalista spoza zakładu pracy.

Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń, zawsze spoczywa na pracodawcy.

Pracodawca musi pamiętać o poinstruowaniu pracownika któremu  zleca wykonanie innych prac,  o ryzyku zawodowym i zasadach bezpiecznego wykonania  prac, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. /art. 42 Kodeksu pracy/

Należy pamiętać o ryzyku zawodowym na które mają wpływ czynniki środowiska pracy i rodzaje pracy dla których opracowano szczegółowe wymagania związane z oceną ryzyka np.:

  • czynniki chemiczne,
  • czynniki rakotwórcze lub mutagenne,
  • czynniki biologiczne, itp.

Nasi specjaliści dokonają oceny ryzyka zawodowego, dotyczącej wszystkich prac wykonywanych przez pracownika w zakresie jego obowiązków, a także prac doraźnych zlecanych przez pracodawcę. Ściśle określą stopień prawdopodobieństwa wystąpienia urazu ciała lub utraty zdrowia od: mało prawdopodobnych do wysoce prawdopodobnych, a także określą stopień szkodliwości ewentualnych urazów lub chorób w wyniku wystąpienia zagrożenia.

Pracodawco, uświadom sobie, ile różnych substancji chemicznych stosujesz w swoim zakładzie pracy i pamiętaj do każdej z nich musisz sporządzić ocenę zagrożenia ich użytkowania.

Nasi specjaliści zapewnią rzetelną analizę i przedstawią skuteczne zabezpieczenia oraz metody zminimalizowania ryzyka zawodowego i zagrożenia dla zdrowia i życia Twoich pracowników.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Przejścia i przepusty pożarowe

Wykonujemy bierne i aktywne zabezpieczenia ppoż.
1. Przejścia i przepusty pożarowe w systemach (promat, hilti)
– przejścia kablowe,
– przejścia rur stalowych,
– przejścia rur z tworzyw palnych,
– przejścia kombinowane…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania (dokumentacji wykonawczej i powykonawczej), instalacji, programowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, systemów detekcji gazu (GAZEX), przeciwpożarowych klap odcinających, stałych urządzeń gaśniczych systemów przeciwpożarowych wyłączników prądu…

 

ZOBACZ WIĘCEJ