Od 1 maja powinno zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Jest to konsekwencja zmiany art. 176 Kodeksu pracy. W chwili zamknięcia numeru do druku nie zostało opublikowane jeszcze żadne rozporządzenie.

Zgodnie z projektem rozporządzania dopuszczalne wielkości narażenia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią na czynniki uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia zostały przeniesione z obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2057). Jak czytamy w uzasadnieniu do przygotowywanych zmian, wielkości te przyjęto na podstawie propozycji ekspertów z dziedziny medycyny pracy i ochrony pracy w szczególności z CIOP-PIB oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w nowym rozporządzeniu będą zawarte m.in.:

  • dłuższy czas pracy przy monitorze ekranowym (do 6 godzin) dla kobiet w ciąży i podniesienie norm dotyczących dźwigania dla kobiet karmiących,
  • obniżenie wskaźnika PMV o O,50C zarówno w mikroklimacie gorącym, jak i zimnym,
  • zmiany w kwestii zatrudniania kobiet w ciąży przy pracach w narażeniu na i hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy,
  • rezygnacja z ograniczania narażenia kobiet w ciąży na promieniowanie nadfioletowe do wartości 1/4 NDN,
  • zakaz pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią pod ziemią i na wysokości.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2016 r. poz. 10531.

 

Źródło: „BHP w firmie”  – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o o.

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ