Obsługa BHP

 • doradztwo i nadzór bhp,cropped-presentation-1020162_960_720.jpg
 • przeprowadzanie szkoleń bhp – wstępnych i okresowych wszystkich pracowników oraz dbanie o ich uaktualnianie,
 • prowadzenie rejestru szkoleń bhp,
 • przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • przeprowadzanie bieżącego i okresowego przeglądu warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zgłaszanie Zleceniodawcy uwag i wniosków wynikających z przeprowadzanych kontroli,
 • sporządzenie „Kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy”,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zrównanych z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • organizowanie badań czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • prowadzenie „Rejestru wypadków” i „Chorób zawodowych”
 • prowadzenie „Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia”,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy Inspekcją Sanitarną,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy,
 • pomoc merytoryczną w opracowywaniu i weryfikacji regulaminów pracy i wynagradzania.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

Przejścia i przepusty pożarowe

Wykonujemy bierne i aktywne zabezpieczenia ppoż.
1. Przejścia i przepusty pożarowe w systemach (promat, hilti)
– przejścia kablowe,
– przejścia rur stalowych,
– przejścia rur z tworzyw palnych,
– przejścia kombinowane…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania (dokumentacji wykonawczej i powykonawczej), instalacji, programowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, systemów detekcji gazu (GAZEX), przeciwpożarowych klap odcinających, stałych urządzeń gaśniczych systemów przeciwpożarowych wyłączników prądu…

 

ZOBACZ WIĘCEJ